Εταιρεία


 

Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο μας, με την πολυετή εμπειρία των στελεχών του και των συνεργατών του, την συνεχή παρακολούθηση των διαδικασιών και των αλλαγών σε φορολογικά, εργατικά και επενδυτικά θέματα, βρίσκεται πάντα κοντά σας προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

  • Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, είτε πρόκειται για μικρή και μεσαία επιχείρηση που χρειάζεται απλή λογιστική στήριξη, είτε πρόκειται για εταιρεία που χρειάζεται ολοκληρωμένη παρακολούθηση και ορθή τήρηση κάθε διαδικασίας, σχετικά με τις λογιστικές, φορολογικές και μισθοδοτικές της υποχρεώσεις
  • Πλήρης λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε ιδιώτες
  • Ανταγωνιστικές τιμές, γνώσεις, ήθος, συνέπεια και εξυπηρέτηση που διακρίνει όλη την ομάδα των συνεργατών μας